Ogólnopolskie badanie PPPiW "Młodzież akademicka o rodzinie i religii 2020"

Published by Marcin Choczyński on Tue, 05/26/2020 - 10:53

Zespół Pracowni Badawczej PPPiW realizuje obecnie (kwiecień-maj 2020) ogólnopolskie badanie socjologiczne młodzieży akademickiej pt. Młodzież akademicka o rodzinie i religii. Badania młodych ludzi mają długą tradycję w polskiej socjologii i zespół PPPiW postanowił kontynuować tę problmatykę w swoim najnowszym projekcie.

Dynamiczne przeobrażenia społeczne i kulturowo-obyczajowe oddziałują na zmieniający się stosunek do rodziny, religii oraz zasad etycznych. Metamorfozy światopoglądu najwidoczniej widać w postawach ludzi młodych, twórczo zmieniających zastane uwarunkowania i wprowadzających nowe wzory w zarysowanych wyżej obszarach.

Aktualnie cały świat, w tym także i Polskę dotknęła pandemia koronawirusa. Jej skutki odczuwamy każdego dnia i prawdopodobnie będą one dotykały wielu obszarów funkcjonowania społeczeństwa i życia codziennego każdego z nas jeszcze przez długi czas.

Chcąc poznać skalę tychże przeobrażeń oraz ich trwałość, a także nietypowość doświadczeń młodzieży w czasie pandemii, Zespół Pracowni Badawczej PPPiW postanowił zanalizować opinie i postawy młodych ludzi wobec kwestii rodzinnych i religijnych oraz wpływ skutków pandemii COVID-19 na ich wybory i preferencje.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach