Kontakt

Sekretariat Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości (PPPiW)

 

=> przyjmowanie korespondencji dotyczącej PPPiW;

=> promocja PPPiW w środowisku uniwersyteckim oraz ogólno-socjologicznym;

=> udzielanie informacji na temat bieżącej działalności PPPiW oraz planowanych wydawnictw;

=> koordynacja działań PPPiW;

=> przyjmowanie wniosków i sugestii dotyczących działalności PPPiW

 

dr Marcin Choczyński

pok. 015 bud. 23 (Wydział Społeczno-Ekonomiczny)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3 

01-938 Warszawa

e-mail: m.choczynski@uksw.edu.pl

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach