Rodzina. Religia. Społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej

   

   Informacja bibliograficzna: 

   Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba

   Tytuł: Rodzina. Religia. Społeczeństwo. Polacy 2009

   w diagnozie socjologicznej

    Wydawnictwo: UKSW - Warszawa

    Objętość: ss. 244

    Rok wydania: 2010   

    [<=kliknij w okładkę i zobacz spis treści!]

 

 

 

 

 

 

Niniejsza publikacja jest pierwszym opracowaniem z serii badawczej noszącej tytuł Polski Pomiar Postaw i Wartości (PPPiW), która bazuje na metodach i technikach badań ilościowych oraz jakościowych, na próbach reprezentatywnych oraz na pomiarach wąskich próbkowo, obejmujących homogeniczne zbiorowości. Ten międzykatedralny projekt naukowo-badawczy Instytutu Socjologii UKSW wpisuje się w potrzebę kontynuowania i rozwoju akademickiej metodologii badań socjologicznych. Jego kluczową misją jest systematyczny pomiar społeczeństwa polskiego oraz jego poszczególnych segmentów w oparciu o rygorystyczne procedury, gwarantujące wysoki poziom poprawności i wiarygodności gromadzonych danych oraz prowadzonych analiz.   

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach