Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? tom 2, Młodzież akademicka w dobie pandemii o religii, duchowości i moralności

  

     Informacja bibliograficzna:

     Autorzy: Sławomir H. Zaręba,

     Wojciech Klimski i Maria Sroczyńska

     Tytuł: Wolność wyboru czy przymus zwyczaju? tom 2,

     Młodzież akademicka w dobie pandemii o religii,

     duchowości i moralności

     Wydawnictwo: RYS - Poznań

     Objętość: ss. 138

     Rok wydania: 2020

     [<= kliknij w okładkę i zobacz spis treści!]     

 

 

 

 

 

Fragment recenzji wydawniczej:

"Opiniowana książka odznacza się badawczą rzetelnością. Formułowane przez Autorów tezy znajdują swoje udokumentowanie w literaturze przedmiotu. Podstawowy problem badawczy, czyli zagadnienie >>wolność wyboru czy przymus zwyczaju<< w odniesieniu do wybranej problematykl postaw i wzorów praktyk religijnych oraz postaw i zachowań z dziedziny kultury moralnej badanej młodzieży akademickiej - jest konsekwentnie prezentowany. Autorzy wprowadzają najpierw w teoretyczne ustalenia dotyczace podstawowych pojęć oraz sposobów ich ujmowania w literaturze przedmiotu, by w części empirycznej poszczególnych rozdziałów zapoznać czytelnika z wynikami przeprowadzonych badań socjologicznych dającymi odpowiedź na postawione problemy badawcze. Autorzy unikają uproszczoznych konkluzji podkreślając wieloaspektowość oraz różnorodność czynników i społecznych kontekstów, które uruchamiają społeczne mechanizmy przymusu lub inspirują wybory wartości i projektów życia. Każdy rozdział kończy się konkluzywnym, dobrze udokumentowanym podsumowaniem".

prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach