Między światem realnym a wirtualnym. Mieszkańcy Warszawy w czasie pandemii

  

   

     Informacja bibliograficzna:

     Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba

     i Joanna Wróblewska-Skrzek

     Tytuł: Między światem realnym a wirtualnym.

     Mieszkańcy Warszawy w czasie pandemii

     Wydawnictwo: RYS - Poznań

     Objętość: ss. 234

     Rok wydania: 2021

     [<= kliknij w okładkę i zobacz spis treści!]

 

 

 

 

 

 

Fragmenty recenzji wydawniczych:

"Przedstawiony do wydawniczej recenzji maszynopis książki opisuje w różnych problemowych konfiguracjach półtora roku z życia mieszkańców Warszawy czasu pandemii i powszechnego lockdownu. Panika i strach spowodowane tempem i skalą zakażeń, z dnia na dzień rosnącą liczbą zgonów, bezradnością służby zdrowia oraz brakiem antidotum na wirusa, przelożyły się na w miarę bezdyskusyjne podporządkowanie się odgórnie narzuconym sanitarnym dyrektywom. Lęk o zdrowie własne i bliskich zatrzymał ludzi w domach, pogodził z ograniczeniami w swobodzie przemieszczeń, uczestnictwem w zbiorowych wydarzeniach, zdalną pracą i edukacją. Dla wielu uczestnictwo wirtualne stało się substytutem realności. Początkowa subordynacja z czasem osłabła, ludzie oswoili niecodzeinną sytuację. Sprzyjały temu pogoda, wakacyjna aura oraz dostępność szczepień. Książka jest socjologiczną diagnozą kondycji mieszkańców Warszawy konfrontującą to, jak było, z tym, co nastało w okresie pandemii". 

prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska

 

"Prezentowana książka ukazuje złożony obraz sposobów przystosowania się mieszkańców dużego miasta do wyjątkowej sytuacji zagrożeń egzystencjalnych występujących w okresie pandemii COVID-19. Krótki czas trwania pandemii i obostrzeń sanitarnych oraz ograniczeń praw obywatelskich, nie utrwalił prawdopodobnie charakterystycznych zachowań adaptacyjnych ludności i ich zróżnicowania. Niemiej jednak, zgromadzone w toku badania informacje statystyczne umożliwiają podjęcie próby skonstruowania "pandemicznego modelu życia", co sugerowali sami autorzy badania w metodologicznej części książki. Byłby to kolejny krok na drodze eksploracji naukowej, mającej na celu rozpoznanie konsekwencji skrajnie nietypowych uwarunkowań życia człowieka w okresie pandemii wirusowej zagrażajacej jego istnieniu. Odmiany takiego modelu powinny odnosić się do różnych subpopulacji ludności, np. małżeństw, rodzin z dziećmi, uczniów i studentów, osób aktywnych zawodowo i emerytów. Parametry modelu to ochrona zdrowia, edukacja, aktywność zawodowa, relacje interpersonalne i społeczne, budżet czasu jednostki, aktywność w czasie wolnym, religijność, etc. Zebrane doświadczenia badawcze zespołu autorskiego książki są kapitałem, który może przynieść nowe walory poznawcze dla socjologii, a pkraktyczne - dla społeczeństwa".

prof. dr hab. Andrzej Ochocki

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach