Mozaika coolturalna. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2016

    

     Informacja bibliograficzna:

     Redakcja naukowa: Anna Linek, Sławomir H.

     Zaręba

     Tytuł: Mozaika coolturalna. Europejska Noc Muzeów

     w Warszawie 2016

     Wydawnictwo: KONTRAST - Warszawa

     Objętość: ss. 187

     Rok wydania: 2017

     

 

 

 

 

 

 

Fragment recenzji wydawniczej:

"Wobec wciąż ewoluującego charakteru Nocy Muzeów, wydarzenia, w którym coraz większy udział biorą instytucje spoza obszaru szeroko rozumianej kultury, fenomen ten rozpatrywany być powinien w kontekście uwzględniającym różne perspektywy badawcze. Dlatego podjętą przez Autorów książki Mozaika coolturalna... próbę prezentacji Nocy Muzeów jako zjawiska społecznego ocenić należy jako w pełni trafną i uzasadnioną. Zarówno zaprezentowane wyniki badań, jak i bazujące na nich interdyscyplinarne analizy, stanowią wartościowy przyczynek do diagnozy współczesnej kultury. Stawiają pytanie o rodzaj i jakość uczestnictwa w kulturze, generowanego podczas Nocy Muzeów, skłaniają tym samym do dokonania bilansu korzyści i ustępstw, jakie są udziałem tzw. kultury wysokiej. Prowokują do namysłu nad kosztami procesu zdobywania i utrzymania publiczności, dla której przygotowywana oferta coraz bardziej staje się zbliżać do popularnej i przyjemnej rozrywki...".

dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach