Służba publiczna. Etos pracy urzędników w Polsce

 

   Informacja bibliograficzna:

   Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba

   i Marcin Zarzecki

   Tytuł: Służba publiczna. Etos pracy urzędników

   w Polsce

   Wydawnictwo: KONTRAST - Warszawa

   Objętość: ss. 223

   Rok wydania: 2015

   [=> kliknij w okładkę i zobacz spis treści!]

 

 

 

 

 

Fragment recenzji wydawniczej:

"Cenną stroną przeprowadzonych rozważań jest przywołanie także w szerokim kontekście historycznym, dorobku naukowego krajowego i zagranicznego oraz konfrontowanie własnych efektów badań oraz swoic poglądów. [...] Z całym przekonaniem stwierdzam, że recenzowana monografia będzie przydatna na użytek procesu dydaktycznego jak i dopełnienia teoretycznych uogólnnień nad badaniem etosu pracowników służby publicznej oraz wykorzystana w realnych procesach jego kształtowania w polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej i politycznej".

prof. dr hab. Zenon Stachowiak

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach