Socjologia życia parafialnego: wspólnota i instytucja. Archidiecezja Warszawska w badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości

 

    Informacja bibliograficzna: 

    Redakcja naukowa: Sławomir H. Zaręba i Artur

    Wysocki

    Tytuł: Socjologia życia parafialnego: wspólnota

    i instytucja. Archidiecezja Warszawska w

    badaniach Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości

    Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej

    Objętość: ss. 273

    Rok wydania: 2015

    [<= kliknij w okładkę i zobacz spis treści!]

 

 

 

 

Fragment recenzji wydawniczej: 

Przeprowadzone badania ujawniają duży potencjał analityczny i interpretacyjny. Poszczególne części monografii problemowej, poświęcone są zróżnicowanym aspektom więzi parafialnej, o charakterze świadomościowym i działaniowym. Dzięki materiałowi źródłowemu, uzyskanemu w badaniu surveyowym, odtworzono imponderabilia codziennego i świątecznego życia parafii, co ze względu na prowadzone wcześniej projekty (i ewentualnie planowane w przyszłości) może przywoływać kontekst diachroniczny, dający możliwości analiz porównawczych. (...) We współczesnej rzeczywistości posttransformacyjnej, w świadomości znacznej liczby mieszkańców Archidiecezji Warszawskiej, parafia to miejsce, w którym można budować realne poczucie "wielofunkcyjnej wspólnotowości", a zarazem podmiotowości, poprzez włączanie się jej członków w rozwiązywanie problemów o charakterze religijnym i pozareligijnym. Parafia pozostaje jedną z tych mikrostruktur, która w dzisiejszym zglobalizowanym świecie jest w stanie stworzyć ramy dla "bycia dzielonego z innymi".

dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW   

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach