Prawo jako zawód i powołanie. Deontologia i etos zawodowy polskich prawników w badaniach socjologicznych

   

    Informacja bibliograficzna:

    Redakcja naukowa: Aleksandra Syryt,

    Sławomir H. Zaręba, Marcin Zarzecki

    Tytuł: Prawo jako zawód i powołanie. Deontologia

    i etos zawodowy polskich prawników w badaniach

    socjologicznych

    Wydawnictwo: Warszawskie Wydawnictwo

    Socjologiczne - Warszawa

    Objętość: ss. 288

    Rok wydania: 2018

 

 

 

 

 

Fragment recenzji wydawniczej:

"Praca pod redakcją ks. prof.dra hab. Sławomira H. Zaręby, dr Aleksandry Syryt oraz dra Marcina Zarzeckiego stanowi bardzo cenny głos w dyskusji o kondycji zawodów prawniczych, które we współczesnym świecie podlegają zmianom, bedącym następstwami dynamiki procesów społecznych, gospodarczych oraz kulturowych. Jest ona jednocześnie mocnym głosem odradzającej się socjologii prawa, co odnotować trzeba ze szczególnym uznaniem".

prof. dr hab. Marek Michalski

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach