Między światem realnym a wirtualnym 2021

NOTA POSTBADAWCZA

 

Procesy społeczne zachodzące w przestrzeni wielkomiejskiej fascynowały i fascynują badaczy od wielu już lat. Specyfika wielkich miast, jest interesująca zarówno pod kątem zachodzących w niej procesów metropolizacyjnych, przestrzennych, ale i społecznych. Wprowadzenie w dniu 11 marca 2020 roku, przez Światową Organizacją Zdrowa (WHO), stanu globalnej pandemii COVID-19 wpłynęło w sposób niewyobrażalny na funkcjonowanie metropolii. Z jednej strony często uwypukliło problemy, które już istniały, z drugiej przeniosło typowo miejską przestrzeń i tempo życia ze świata realnego do wirtualnego. Szybki wzrost pozytywnie zdiagnozowanych przypadków, ciężki przebieg choroby, a następnie wzrost liczby wtórnych ognisk zapalnych w wielu krajach na całym świcie, wymusił zastosowanie bezprecedensowych zakazów dotyczących podróży, implementacje polityki „zostań w domu” oraz zakazu zgromadzeń.  Z dnia na dzień zostały zamknięte bary, restauracje, hotele, szkoły i uczelnie. W miarę możliwości praca została przeniesienie w tryb zdalny lub hybrydowy. Ograniczono komunikację miejską i zminimalizowano wszelką formę interakcji społecznych. Ulice opustoszały. Podjęte działania, miały na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa i mimo realizacji nadrzędnego celu jakim jest ratowanie życia ludzkiego, wywołały poważne reperkusje finansowe, ekonomiczne i społeczne.

Głównym asumptem do podjęcia prowadzonych badań była próba nie tylko uchwycenia krytycznego momentu przejścia mieszkańców warszawy do świata wirtualnego, ale i późniejszego życia w nim.  Kluczową kwestią było ustalenie w jaki sposób, Warszawiacy balansują pomiędzy światem realnym a wirtualnym oraz w których płaszczyznach życia napotkali największe trudności.

Badanie realizowano online z wykorzystaniem techniki CAWI (Computer Assisted (Aided) Web Interviews), za pośrednictwem kanału internetowego, nadzorowanego przez system Lime- Survey.  Do badania zrekrutowano ochotników, poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronach internetowych, mailing oraz rozsyłanie zaproszeń po różnych forach i grupach w mediach społecznościowych. Dobór próby był zatem celowy, gdyż chodziło o znalezienie przestrzeni w Internecie, która skupia w swoim gronie mieszkańców Warszawy. Badanie zgromadziło 1102 obserwacje (n = 1102), z czego otrzymano 606 efektywnych wywiadów (n = 606).

Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe zmiany w związku z pandemią i wprowadzonym lockdownem, badani odczuli w sferze kultury oraz w praktykach życia codziennego – twierdząco w tym względzie wypowiedziało się 85,1% z nich (59,7% zdecydowanie tak, 25,4% raczej tak). Ponad 68% badanych wskazało na odczuwalne zmiany w obszarze edukacji i życia zawodowego (68,1%) oraz w sferze relaksu i odpoczynku (66,9%) czy w sposobach podejmowanej aktywności fizycznej (65,6%). Pandemia miała także znaczący wpływ na relacje z innymi badanych (32,3% zdecydowanie tak, 32,2% raczej tak) oraz ich życie rodzinne (22,1% zdecydowanie tak, 31,2% raczej tak). W dobie pandemii, badani zauważyli także zmiany w kwestii troski o własne zdrowie (30,2% zdecydowanie tak, 31,8% raczej tak). Pandemia i związany z nią lockdown nie pozostał bez wpływu na życie emocjonalne badanych. Na zmiany w obszarze życia emocjonalnego wskazuje 58,1% respondentów. Okazuje, że się, że sferą, która najsłabiej odczuła zmiany wywołane przez koronawirusa było życie małżeńsko/partnerskie badanych – twierdząco w tej kwestii wypowiedziało się jedynie 32% z nich.


 

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach